Så här sa vi på kommunfullmäktigemötet ikväll.....

Ikväll beslutade fullmäktige om hur mycket pengar varje nämnd får att använda under 2011. Givetvis med vissa förbehåll men också med en möjlighet att justera volymerna i höst. Så här blev mitt anförande till att börja med....Därefter blev det en del debatt. Kul eftersom vi vann slaget om debatten om Vårdnadsbidraget!!

Men läs detta först:

Först av allt vill jag för vårt partis räkning, Kristdemokraterna i Varberg, yrka bifall till Alliansens ramförslag 2011, och att det ska gälla som underlag för kommande budgetarbete, det är viktigt att framhålla.

 Ett gott kristdemokratiskt förvaltarskap innebär att resonera som vi gör i de gemensamma kommentarer  som finns i underlaget i handlingarna.
Först: De ramar vi beslutar om ikväll utgör den bas varje nämnd har att utgå ifrån inför 2011 års verksamhet inklusive justeringar för kostnads och intäktsförändringar. Därefter kan nämnderna efterhand bli kompenserade för ufallen av löneavtalen. Hänsyn är också tagen till demografiska förändringar för barnochutbildning samt socialnämndens område.
Vi har alltså utgått från SKLs prognos i april angående den ekonomiska utvecklingen. Och inför höstens budgetarbete kommer det med all säkerhet att bli justeringar. Några  ytterligare kommentarer:

 Vi måste bli mer effektiva att tillgodose varbergsbornas efterfrågan av kommunala tjänster.
Därför måste en ännu större satsning göras för utvecklingsfrågorna. En stor utmaning  när vi samtidigt står inför en generationsväxling, en arbetsuppgift som vi påbörjade redan under förra mandatperioden i personalutskottet.

 Livsmedelsupphandling är för oss en väldigt viktig fråga. Bra mat är grunden för god hälsa oavsett ålder. En fråga som skall lösas inom kort.

 Varberg är en stad som växer och därmed ökat behov av gator o vägar. Dessa skall skötas men störst problem har vi att lösa trafikfrågan. Vi anser att det är dags att styra trafikflödena i en mer bestämd form, anpassat till stadsmiljön  både för att kunna bo och leva i men också att den blir mer positiv för handel och kultur.

 Och när det gäller kultur o fritid så gör vi just nu stora satsningar. Vi skall dock vara medvetna om att det genererar stora kapital o driftkostnader.

 Särskilt glada är vi kristdemokrater för att nya biblioteket blir en mötesplats med informationsutbyte om kommunala tjänster etc.
Som tidigare nämnt kommer Barn o utbildning att få ytterligare 1 miljon för ökat kvalitetsarbete i skolan. Bra tycker vi. Värdegrundsarbetet är just vad det heter och ger bättre förutsättningar att klara skoldagen, för både lärare och elev. Självklart är vi glada över att tillsammans i Alliansen ha kunnat göra Varberg  ännu bättre än innan. Men givetvis går det att göra mer. Vi är ju i valåret 2010 och som ni vet är ju valfrihet inom skola och barnomsorg viktiga områden för oss att prioritera. Vårdnadsbidraget är ju infört under mandatperioden, något som vi nu vill fördubbla inför kommande mandatperiod, alltså från 3000 till 6000 kronor per barn och månad.

 Socialnämnden kan med ytterligare 12,6 miljoner mer uppfylla den värdighetsgaranti som alla har rätt till inom äldreomsorgen. Bra satsning tycker vi.

 Med dessa förutsättningar och satsningar vill vi yrka bifall till Ks förslag till ramar 2011

 För kristdemokraterna i Varberg
Roger Kardemark
Gruppledare


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0