Fullmäktige gillade vårt förslag- det blev stöd till härbärgen i Varberg!

Ikväll fastslog Kommunfullmäktige att stödja kyrkornas påbörjade arbete med nattcafe och härbärge för hemlösa!
Detta efter att vi kristdemokrater först lade förslaget i Kommunstyrelsen och sedan i kvällens Kommunfullmäktige.
Läs hela anförandet här nedanför och längst ner finns vårt förslag till beslut.
//Roger




Herr Ordförande och ledamöter samt övriga.                Varberg den 16 december 2008


Detta ärende handlar om att lyfta människovärdet och att Varberg skall få mer medkänsla, att fler i Varberg skall kunna säga: Den Goda Kommunen.

Enligt lag är vi skyldiga att ge bostad till hemlösa  Under hösten 2005 tog vi kristdemokrater upp frågan inför budget 2006. Vi vet vad som hänt och kommer att hända, men hur lång tid skall det få ta. Drabbade har alltså fått vänta ytterligare 4 år. Det är inte människovärdigt.


Nu handlar inte ärendet egentligen om ett boende  typ tvååker. Utan om att akut hjälpa människor i nöd. Motionen som Dahmede Berrekia har skrivit speglar precis detta

Men tyvärr handlar motionens att satser om att kommunen ses som huvudman eller del av huvudmannaskapet.

Det har aldrig varit vår avsikt och det är jag säker på att de olika kyrkor som startat nattcafe och härbärge inte heller tänkt sig. Därför vore det olyckligt om dagens debatt handlar om en enda lösning. Som om boendet i Tvååker skulle göra det. Inte heller enbart härbärge.


Till största del är grunden till hemlöshet ett missbruk av alkohol och andra droger. Något som startat långt tillbaka i en människas liv. Samtidigt skall man komma ihåg att det ibland kan gå väldigt snabbt in i ett missbruk snabbare än vad de flesta anar. De senaste årens ökade konsumtion kommer givetvis att märkas av. 30% mer alkohol konsumeras idag. Ändrade dryckesvanor samtidigt som kommunen varit oerhört generös med fler utskänkningsställen. Detta ger fler alkoholister. Vi har försökt jobba för en mer restriktiv hållning med ett tydligt Folkhälsoperspektiv. Att exvis få ungdomar att skjuta upp sin alkoholdebut. Att jobba med ANT-frågor i skolan etc.

Viktig faktor här är Familjecentralen. Att stärka och stötta familjer till att vara den viktigaste gemenskapen i det förebyggande arbetet. Föreningen Föräldrar-emellan är också ett väldigt viktigt arbete


Enligt Folkhälsominister Maria Larsson uppmanades kommunerna redan 2006 att samarbeta mer med frivilligorganisationer för att motverka utanförskap.

Och i tisdags antogs en överenskommelse mellan Regeringen , Ideella organisationer med socialt engagemang, och Sveriges Kommuner  och Landsting för att stärka de ideburna organisationernas viktiga roll i samhället. Socialminister Göran Hägglund sa: "Utan det som skapas i civilsamhället skulle vi få ett väldigt hårt samhälle!"


Det handlar alltså om att förebygga, hjälpa och stötta människor som lever i ett utanförskap!

I budgetmötet i november pratades det mycket om att jobba förebyggande ute på fältet. Vi anser att det görs på olika sätt. Nu kan det förstärkas ytterligare genom de ca 50 frivilliga fältarbetare som engagerar sig via kyrkorna i stan i det som startat i Frälsningsarmens lokaler. Självklart måste vi ta vara på detta. Kanske man där  lättare kan nå fram till människorna än vad någon annan lyckas med. Att bygga en mänsklig relation , att bli bemött på ett värdigt sätt är väl något vi alla behöver. 


Nu har vi fått uppmaningen, vi har redskap och möjlighet. Fattas endast beslut.


Kristdemokraternas förslag idag blir sak samma som i Ks men lite annorlunda här i Kf för att bli både tydligare när man ger uppdraget och för att fler skall kunna bifalla förslaget.




Förslaget är


Att Kommunfullmäktige beslutar att ge socialnämnden i uppdrag att intensifiera samarbetet med ideella organisationer i Varbergs kommun för att underlätta möjligheten till tak över huvudet, s k natthärbärge, som ett komplement till kommunens övriga insatser.


För Kristdemokraterna i Varberg

Roger Kardemark


Kommentarer
Postat av: Pierre Ringborg

Gratulerar Roger för en utmärkt kd-insats när det gäller hemlösa. (Det är för övrigt inte Dahmane som skrivit ursprunget till motionen ,men väl lämnat in den efter smärre ändringar.Det är jag som ligger bakom den)

Svaret till motionen från socialnämnden att bygga ett stödboende med 24 platser i kommunal regi var urdåligt. Dessutom lägga det i ett litet samhälle ute på landet i ett mindre bostadsområde, samt att blanda akutplatser med folk med olika problem med dem som ska vidare i en "boendekarriär". Har inte kd en ordinarie plats i socialnämnden som kan se vansinnet i detta?

Jag förväntade mig svar från socialnämndens ordförande ang. stödboendet som en "förövning" innan frågan om natthärbärgen kom upp. Nu kommer frågan antagligen upp nästa gång med ett klarläggande eftersom Lena var sjuk.

Fullmäktigedebatten om natthärbärge var levande och vital. För första gången någonsin ville (s) och (v) ha en utredning om att starta natthärbärgen men utan att ha med de frivilliga och idéella krafterna med sig(dåligt). Denna insikt om behovet kom först i fullmäktige. De andra partierna i alliansen nådde också sin insikt efter en precisering av kd-förslaget från kommunstyrelsen som ingen kunde motsätta sig när motionen hade avslagits. Bra jobbat än en gång Roger!

2008-12-17 @ 11:53:09

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0