Fullmäktige gillade vårt förslag- det blev stöd till härbärgen i Varberg!

Ikväll fastslog Kommunfullmäktige att stödja kyrkornas påbörjade arbete med nattcafe och härbärge för hemlösa!
Detta efter att vi kristdemokrater först lade förslaget i Kommunstyrelsen och sedan i kvällens Kommunfullmäktige.
Läs hela anförandet här nedanför och längst ner finns vårt förslag till beslut.
//Roger
Herr Ordförande och ledamöter samt övriga.                Varberg den 16 december 2008


Detta ärende handlar om att lyfta människovärdet och att Varberg skall få mer medkänsla, att fler i Varberg skall kunna säga: Den Goda Kommunen.

Enligt lag är vi skyldiga att ge bostad till hemlösa  Under hösten 2005 tog vi kristdemokrater upp frågan inför budget 2006. Vi vet vad som hänt och kommer att hända, men hur lång tid skall det få ta. Drabbade har alltså fått vänta ytterligare 4 år. Det är inte människovärdigt.


Nu handlar inte ärendet egentligen om ett boende  typ tvååker. Utan om att akut hjälpa människor i nöd. Motionen som Dahmede Berrekia har skrivit speglar precis detta

Men tyvärr handlar motionens att satser om att kommunen ses som huvudman eller del av huvudmannaskapet.

Det har aldrig varit vår avsikt och det är jag säker på att de olika kyrkor som startat nattcafe och härbärge inte heller tänkt sig. Därför vore det olyckligt om dagens debatt handlar om en enda lösning. Som om boendet i Tvååker skulle göra det. Inte heller enbart härbärge.


Till största del är grunden till hemlöshet ett missbruk av alkohol och andra droger. Något som startat långt tillbaka i en människas liv. Samtidigt skall man komma ihåg att det ibland kan gå väldigt snabbt in i ett missbruk snabbare än vad de flesta anar. De senaste årens ökade konsumtion kommer givetvis att märkas av. 30% mer alkohol konsumeras idag. Ändrade dryckesvanor samtidigt som kommunen varit oerhört generös med fler utskänkningsställen. Detta ger fler alkoholister. Vi har försökt jobba för en mer restriktiv hållning med ett tydligt Folkhälsoperspektiv. Att exvis få ungdomar att skjuta upp sin alkoholdebut. Att jobba med ANT-frågor i skolan etc.

Viktig faktor här är Familjecentralen. Att stärka och stötta familjer till att vara den viktigaste gemenskapen i det förebyggande arbetet. Föreningen Föräldrar-emellan är också ett väldigt viktigt arbete


Enligt Folkhälsominister Maria Larsson uppmanades kommunerna redan 2006 att samarbeta mer med frivilligorganisationer för att motverka utanförskap.

Och i tisdags antogs en överenskommelse mellan Regeringen , Ideella organisationer med socialt engagemang, och Sveriges Kommuner  och Landsting för att stärka de ideburna organisationernas viktiga roll i samhället. Socialminister Göran Hägglund sa: "Utan det som skapas i civilsamhället skulle vi få ett väldigt hårt samhälle!"


Det handlar alltså om att förebygga, hjälpa och stötta människor som lever i ett utanförskap!

I budgetmötet i november pratades det mycket om att jobba förebyggande ute på fältet. Vi anser att det görs på olika sätt. Nu kan det förstärkas ytterligare genom de ca 50 frivilliga fältarbetare som engagerar sig via kyrkorna i stan i det som startat i Frälsningsarmens lokaler. Självklart måste vi ta vara på detta. Kanske man där  lättare kan nå fram till människorna än vad någon annan lyckas med. Att bygga en mänsklig relation , att bli bemött på ett värdigt sätt är väl något vi alla behöver. 


Nu har vi fått uppmaningen, vi har redskap och möjlighet. Fattas endast beslut.


Kristdemokraternas förslag idag blir sak samma som i Ks men lite annorlunda här i Kf för att bli både tydligare när man ger uppdraget och för att fler skall kunna bifalla förslaget.
Förslaget är


Att Kommunfullmäktige beslutar att ge socialnämnden i uppdrag att intensifiera samarbetet med ideella organisationer i Varbergs kommun för att underlätta möjligheten till tak över huvudet, s k natthärbärge, som ett komplement till kommunens övriga insatser.


För Kristdemokraterna i Varberg

Roger Kardemark


Angående debatten i Falkenberg om skolavslutning i kyrkan eller inte

På småländska höglandet har en rektor beslutat att terminsavslutningen inte ska ske i kyrkan. Dumt, anser, Alf Svensson.

Foto: SCANPIX

På småländska höglandet har en rektor beslutat att terminsavslutningen inte ska ske i kyrkan. Dumt, anser, Alf Svensson.

Dumhetens apostlar griper in

Publicerad: 16 december 2008, 07.46. Senast ändrad: 16 december 2008, 08.53

SEKULARISERAT GNÄLL. Tänker dumhetens fundamentalister göra ungdomar ­urarva vår kultur? I Småland har en rektor beslutat att avslutningen inte ska ske i kyrkan. Ska svenska elever behöva åka till Kölnerdomen eller Peterskyrkan för att få gå in i en sakral lokal? undrar kristdemokraternas förre partiledare Alf Svensson.


På småländska
höglandet - kanske ska jag låta bli att nämna kommunens namn - beslutar rektorn att terminsavslutningen inte ska ske i kyrkan.

Det skulle inte förvåna mig ett uns om det är några räddhågade kyrkliga eller frikyrkliga beslutsfattare som ängsligt söker gardera sig för att slippa någon enstaka sekulariserad persons fjantiga gnäll och kritik.


Vad håller vi på med i vårt land? Har dumhetens fundamentalister, om de nu sitter i skolstyrelser eller i andra kulturvårdande sammanhang, för avsikt att göra barn och ungdomar urarva vår tradition och vår kultur?

I svettdunstande idrottshallar eller i urtrista och stämningsbefriade lokaliteter ska terminsavslutningar tydligen ske. Och föräldrar och allmänhet har fått sig itutat att "tiga är bäst till lags".

I regel är ortens kyrka kommunens vackraste lokal och den mest kulturbärande. Där har generation efter generation samlats. Där finns respekten för människan både dokumenterad och förvaltad.

Det rimliga vore självfallet att rektorer och skolstyrelser och andra gjorde helhjärtade insatser för att återerövra kyrkorummet och för att bibringa elever kunskap om den kulturhistoria och den tradition som är vår.

Man måste kunna svenska för att göra sig förstådd. Dylika truismer upphöjs till ordinär partipolitik och förkunnas från alla möjliga håll.

Det är egentligen lika självklart och viktigt att förse sig med kulturens och traditionens språk, om man vill förstå. Hur kan någon få för sig att beröva ungdomar den förståelsen?

Från Grännaberget, vår familjs vrå av världen, lyser stjärnan över hela dalen. Den gamle brottarbasen Olle Larsson har monterat upp stjärnan till glädje och stämning för bygden.

Ska månne någon få för sig att den för mycket minner om Betlehem och Jesu ankomst? Och tycka att den enbart ska få finnas privat och knappt det.

I söndags promenerade vi förbi Operan i Stockholm. Byggnadens ena stora fönster annonserade ut att Batseba skulle sättas upp.

Nog undrar man om morgondagens besökare kommer att ha någon kunskap eller få någon reflexion när de hör eller läser om Batseba. Har man hört talas om Samuelsböckerna?

I det andra operafönstret annonserades operan Simson och Delila. Har man en aning om vilka dessa var om man aldrig hört talas om berättelsen i Domarboken?

Vi var på väg till Hedvig Eleonora Kyrka. Där sjöng operakören gudomligt vackert. Men sådana ord och uttryck som "gudomligt" borde man väl inte få använda? Det skulle väl heta att de sjöng "skitbra" kan man ana.

Inte nog med det! Stockholms Brass spelade en rad julhymner alldeles utomordentligt vackert, och en harpist underhöll änglalikt.

Arrangörerna utgick, såvitt jag förstår, från att den månghövdade skaran visste vilken natt det var när man spelade och sjöng O, helga natt och att publiken åtminstone någon gång tidigare hade hört Det är en ros utsprungen.

Ska svenska elever, vare sig man växer upp på småländska höglandet eller i storstäder, behöva åka till Kölnerdomen eller till Peterskyrkan i Rom eller någon annan katedral för att i grupp få gå in i en sakral lokal?

Det är utmärkt att borgare och socialdemokrater tycker att elever ska läsa svenska böcker, att en förteckning, en kanon, över hedervärda författare ska tas fram. Det vore orimligt och otänkbart att utesluta August Strindberg och Röda Rummet.

Och si, då måste man läsa om solen "som sköt hela kvastar av strålar ... över Riddarfjärden, klättrade upp till korset på Riddarholmskyrkan, kastade sig över Tyskans branta tak", och man kan inte hoppa över ringningarna i "Katarina och Maria ... och Storkyrkan".

Det borde inte te sig upprörande ens för biskopar, predikanter och alla oss övriga troende och otroende om eleverna får ta sig en tur, traska genom vår förtjusande huvudstad, lotsade av vår störste författare, och rent av fick stiga in i någon av kyrkorna.

Och då kan det ju hända att någon påverkan kommer att äga rum, att någon läser julevangeliet eller något annat stycke ur "böckernas bok".

Det kan väl inte ens ärkebiskopen vara emot. Och nere i "bibelbältet", på småländska höglandet, torde man tiga men uppfatta det som högst rimligt.

ALF SVENSSON, riksdagsledamot och tidigare partiledare för kd


RSS 2.0